Обратно към всички термини

Пропорционална данъчна система

Данъчна система, при която независимо от размера на облагаемия доход, се прилага една и съща данъчна ставка. Такъв вид данък се нарича пропорционален (понякога и "плосък"). В България данъкът върху доходите на физическите лица е именно пропорционален. Те се облагат с 10%, независимо от техния размер (и след приспадането на дължимите осигуровки от брутната заплата). Например, при брутна заплата от 1 000 лв., дължимите от работника осигуровки възлизат на 129 лв. Оставащите 871 лв. се облагат с 10% данък общ доход (87,1 лв.). Така нетната (чиста) заплата възлиза на (1 000-(129+87,1)), или 783,9 лв.