Обратно към всички термини

Прогресивна данъчна система

Данъчна система, при която доходите се облагат с различна (нарастваща) ставка, в зависимост от техния размер. Колкото по-висока е данъчната основа (облагаемият доход), толкова по-висока е ставката, с която този доход бива облаган. Такава е данъчната система в България до 2007 г.