Обратно към всички термини

Коефициент на естествен прираст

Коефициентът на естествен прираст на населението се измерва в промили (‰). Той показва промяната на броя на населението (за всеки 1000 души) в следствие на разликата в броя на новородените и починалите на дадена територия лица. Например: В един град има 50 000 души. В период от една година в него се раждат 800 деца, а 400 души умират. Естественият прираст за наблюдавания период е положителен и възлиза на 8‰. КЕП = ((800-400)/50 000)*1 000=8‰