Това е наето на пълен работен ден лице, получаващо 100% от средната заплата в индустрията или услугите (сектори от C до K на НКИД-2003 от 2000 до 2007 г., а от 2008 г. в сектори от B до N на КИД-2008).