Обратно към всички термини

Структурна безработица

Безработица, която е предизвикана от разминаване между уменията на текущо безработните и нуждите на бизнеса. Това може да доведе до по-бавно създаване на нови работни места и до недостиг на подходящи кадри за определени сектори, въпреки наличието на голям брой безработни лица. Един от основните инструменти за измерване на структурната безработица е т. нар. "Крива на Бевъридж". Тя съпоставя коефициента на безработица с коефициента на свободните работни места.