Един от основните инструменти за измерване на структурната безработица. Кривата на Бевъридж съпоставя коефициента на безработица с коефициента на свободните работни места. По време на икономически възход безработицата намалява, а коефициентът на свободните работни места се увеличава. По време на криза безработицата се увеличава, а коефициентът на свободните работни места намалява.

Ако покачването на коефициентът на свободните работни места е съпътствано с увеличение на безработицата, това е знак за структурни проблеми на пазара на труда. Същото важи и когато коефициентът на безработица пада, но коефициентът на свободните работни места се покачва по-бързо. Тези два случая показват покачваща се неефективност на трудовите пазари, тъй като въпреки повечето налични работни места, последните не се заемат от безработните.