Обратно към всички термини

Кредитен рейтинг на Trading Economics

За разлика от кредитните агенции като S&P, Moody's и Fitch, Trading Economics оценява кредитния рейтинг на страните в диапазона от 1 до 100. Оценката включва пет компонента с еднаква тежест, от които три (т.е. 60% от рейтинга) се формират на база оценката на споменатите водещи агенции. Другите два компонента се изготвят от TE на база серия от икономически и пазарни индикатори. Кредитният рейтинг на България по тази скала възлиза на 52/100.