Обратно към всички термини

Коефициент на застрахователно проникване

Коефициентът на застрахователно проникване (КЗП) показва съотношението между брутният премиен приход (БПП) и брутният вътрешен продукт (БВП). Измерва се в проценти. БПП показва колко са средствата, платени от застрахованите на застрахователите, а БВП - колко е общата стойност на съвкупното производство на една страна за дадения период. 

КЗП се изчислява по формулата: КЗП=(БПП/БВП)*100