Обратно към всички термини

Коефициент на застрахователна плътност

Коефициентът на застрахователна плътност (КЗП) се получава като разделим стойността на брутния премиен приход (БПП) на броя на населението на една държава. Показателят показва каква е средната сума, която всеки един гражданин отделя за застраховане. Например: През 2014 г. в България БПП възлиза на 907 млн. евро, а населението е приблизително 7,2 млн. души. Това прави по средно 125 евро на глава от населението.