Обратно към всички термини

Политика на отрицателни лихви

При политика на отрицателни лихви централната банка (като ЕЦБ, Федералния резерв и БНБ) изисква от търговските банки да заплащат за съхранението на техните свръхрезерви. Това са средства, които надвишават минимално изискуемите от търговските банки нива, и които по принцип се депозират именно в централната банка на една страна.

Целта е търговските банки да спрат да трупат резерви и да разширят кредитирането, като по този начин подкрепят икономическия растеж и създаването на работни места.

Друг търсен ефект е обезценяването на съответната валута – ниските (или отрицателните) лихви създават очаквания за по-висока инфлация, което води до отказ от спестявания/инвестиции в дадената валута и съответно намалява нейната цена. По-евтината валута се разглежда като фактор, който облагодетелства износа (и създаването на работни места в съответните сектори), заради понижаването на относителната цена на местното производство в сравнение с това в други страни.