Обратно към всички термини

Основен лихвен процент

Основният лихвен процент се определя от централната банка. В известен смисъл той е както „регулатор”, така и „барометър” на цената на парите в една икономика. По принцип централните банки повишават лихвените проценти с цел да предотвратят „прегряване” на икономиката, което обикновено върви ръка за ръка с по-висока инфлация, и ги понижават, когато икономиката изпитва затруднения, с цел за стимулират кредитирането и разкриването на работни места, а оттук и инфлацията.