Обратно към всички термини

Коефициент на икономическа активност

Коефициентът на икономическа активност се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на икономически активните лица (заети + безработни) от населението в дадена възрастова група. Например, през 2013 г. в България, при заети 2 899,4 хил. души и безработни 433,2 хил. души на възраст 15-64 г. и население от 4 857,7 хил. души в тази възрастова група, коефициентът на икономическа активност възлиза на 68,4%. КИА = ((2 899,4 + 433,2)/4857,7)*100 = 68,4%