Обратно към всички термини

Стандарт на покупателната способност (СПС)

Условна валута, която има еднаква покупателна способност (може да закупи еднакво количество стоки и услуги) във всички страни от ЕС. Тя позволява сравнения за размера на заплатите или цените на дадени стоки и услуги в различни страни и отразява паритетите на покупателната способност (ППС) в тях.

Например: Минималната работна заплата (МРЗ) в Полша през втората половина на 2015 г. е 418 евро, а тази в България – 194 евро. В номинално отношение МРЗ в Полша е 2,15 пъти по-висока от тази в България. Ако вземем предвид различната цена на стоките и услугите в полската и българската икономика и приложим ППС, минималната заплата в Полша възлиза на 749 СПС, а тази в България – на 401 СПС – разликата се стопява до 1,87 пъти. Тази промяна отразява факта, че цените у нас са по-ниски от тези в Полша и че 1 евро у нас може да закупи повече стоки или услуги, като в крайна сметка този ефект в цените е по-силен от разликата в заплатите.