Обратно към всички термини

Младежи в категорията NEET

NEETs (Not in Education, Employment or Training) са лица на възраст между 15 и 24 години, които не работят, не учат и не са на стаж или обучение. Дефиницията е въведена от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofond), а нейната цел е да разшири разбирането за уязвимия статус на младите хора и да спомогне за наблюдението на проблемите на пазара на труда. Поради своята дефиниция делът на NEETs почти винаги е по-висок от младежката безработица, тъй като последната взима предвид само младежите, които активно търсят работа.

NEET е индикатор, който често е поставян под критика заради широкия му обхват. Поради характеристиките на прехода между образование и заетост, огромната част от младежите в един или друг момент попадат в тази група.