Обратно към всички термини

Коефициент на смъртност

Коефициентът на смъртност (КС) се измерва в промили (‰) и показват броя починали (П) на всеки 1000 души от средногодишното население (СН).

Например: В България през 2015 г. са починали 110 117 души при средногодишно население от 7 153 784 души. Това означава, че КС (‰) =  (П/СН)*1000 = (110 117/7 153 784)*1000 = 15,39‰.

Когато коефициентът на смъртност е по-висок от коефициента на раждаемост, има отрицателен естествен прираст на населението и неговият брой намалява.