Обратно към всички термини

Коефициент на свободните работни места

Коефициентът на свободните работни места (КСРМ) се изчислява като свободните работни места (СРМ) се разделят на сумата от свободните работни места (СРМ) и заетите работни места (ЗРМ) и резултата се умножи по 100. КСРМ е част от краткосрочната статистика за състоянието на пазара на труда публикувана от Националния статистически институт (НСИ) и се изчислява както общо за икономиката, така и за отделните икономически дейности (напр. “Строителство”).

Например: Според НСИ през последното тримесечие на 2015 г. в страната има 16 476 свободни работни места и 2 165 292 заети работни места. Така КСРМ (%) = (СРМ/(СРМ+ЗРМ))*100 = (16 476/(16 476+2 165 292))*100 = 0,75%.

Колкото по-висок е този коефициент, толкова по-високо е търсенето на труд от страна на работодателите. Обикновено КСРМ нараства във времена на икономически ръст и намалява във времена на криза. Коефициентът на свободните работни места е един от индикаторите, които се използват за определяне на движението на кривата на Бевъридж и за оценка на структурната безработица в една икономика.