В търговската статистика понятието “трети страни” се използва най-често като еквивалентно на “страни извън ЕС”. Този подход се е наложил като следствие както от водещото значение на вътрешнообщностната търговия между страните членки на ЕС, така и от съществуването на митнически съюз, който предполага различен търговски режим с останалата част от света.