Медианната възраст разделя едно население на две числено равни групи. Половината от лицата са на възраст по-ниска от медианната възраст, а другата половина са по-възрастни. Например, при медианна възраст за една страна от 46,1 години и население от 2 милиона души, това означава, че в нея има 1 милион души под тази възраст и 1 милион души над тази възраст.