Обратно към всички термини

Структура на общия разход на домакинствата

Структурата на общия разход на домакинствата показва какъв дял от изразходваните средства са насочени към задоволяването на определен тип нужди. Както и при структурата на общия доход на домакинствата, тук се включват не само паричните разходи, но и остойностените натурални разходи на домакинството. Най-общо разходите могат да се класифицират като потребителски (храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилищни разходи, здравеопазване, културен отдих, образование и др.) и непотребителски (данъци, разходи за домашно стопанство и др.).

По принцип, колкото по-малък дял от разходите на домакинствата са насочени към задоволяването на първични нужди (напр. разходи за храна и безалкохолни напитки), толкова по-високо е тяхното благосъстояние.