С понятието “отворени данни” обикновено се асоциира осигуряването на достъп до публични данни в отворен, машинно-четим формат, заедно с техните метаданни (т.е. значението, произхода, начина на обработка и същността на данните).

Откритият достъп до публични данни спомага както за оптимизиране на работата на администрацията (чрез намаляване на времето, което административните служители отделят за обработка и предоставяне на данни, които по закон би трябвало да са публично достъпни), така и за увеличаване на прозрачността и отчетността на администрацията, а оттук и до намаляване на възприятията за корупция и увеличаване на възможността за преустановяване на неефективни или незаконни практики. Отворените данни помагат за повишаване на капацитета на гражданското общество и неправителствения сектор за участие в правенето и оценката на провежданите политики.

Основен източник на отворени данни в България е създаденият през 2015 г. портал opendata.government.bg.