Обратно към всички термини

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата се изчислява с данни от изследванията на НСИ за състоянието на домакинските бюджети. Тя показва какво количество от някои от водещите хранителни и нехранителни стоки могат да бъдат закупени от едно домакинство, ако то насочи целия си потребителски разход за целта. В зависимост от вида на стоката, мерната единица може да е брой (напр. при яйцата), килограм (напр. при свинското месо), литър (напр. при прясното мляко) и др. Домакинствата, които участват в изследването на НСИ получават по 20 лв. месечно, за да предоставят необходимата информация.