Обратно към всички термини

Наблюдение на работната сила

Тримесечно непрекъснато извадково наблюдение на НСИ, което дава информация за състоянието на пазара на труда в България. То е основен източник на най-често цитираните оценки за коефициентите на безработица, заетост и икономическа активност на населението в страната. Наблюдението на НСИ дава информация още за броя на заетите в различни икономически дейности, основните характеристики на безработните лица, състоянието на пазара на труда в 28-те области в страната и много други показатели.