В процентни пунктове се измерва разликата между отделни стойности на даден индикатор, измерван в проценти. Например при увеличение на нивото на безработица от 5% на 10%, казваме че има ръст от 5 процентни пункта. Често срещана грешка е вместо „процентен пункт“ в този случай да бъде използван термина „процент“.