Кредитният рейтинг на една страна често е сред първите показатели, които попадат в полезрението на един инвеститор. Той показва в каква степен един длъжник (държава или компания) е вероятно да изплати своите задължения. Колкото по-висок е кредитният рейтинг, толкова по-вероятно е това да стане, поради което различни инвеститори са по-склонни да закупуват дълга на съответната държава/компания и да инвестират в нея/нейната икономика. Най-общото разделение е на инвестиционен и неинвестиционен кредитен рейтинг, като различните агенции, които ги изготвят, имат свои собствени методологии и скали за измерване на риска.

В годините преди последната световна финансова и икономическа криза кредитните рейтинги рядко намираха място в публичното пространство. След като някои от широко считаните за едни от най-стабилните компании в света фалираха, въпреки своя висок кредитен рейтинг, трите големи агенции (S&P, Moody's и Fitch) станаха обект на сериозни атаки. Въпреки някои серизони недостатъци на тази система за оценяване на риска, кредните рейтинги остават ключови за възприятията на инвеститорите, а в редица случаи (както е при някои пенсионни фондове) носят и директни последствия за тях.