Промилът (‰) обозначава една десета част от процента (%) и една хилядна част от цялото, т.е. 1 = 100% = 1000‰. 

Използва се за измерване на някои водещи демографски индикатори като коефициентът на естествен прираст, при които използването на процент не дава достатъчна яснота за наблюдавания показател. 

Например, през 2017 г. коефициентът на естествен прираст на област Видин е -16‰, което означава, че населението е намаляло с 16 на всеки 1000 души, или с 1,6% на всеки 1000 души.