Пълна заетост е налице, когато нивото на безработицата е ограничено до нейния фрикционен и структурен компонент. Тя предполага състояние на оптимална заетост на трудовия ресурс при пазарни условия – безработни са само лицата, чиито умения и квалификация не се търсят от работодателите, както и тези, които се намират в преход между две работни места.