Обратно към всички термини

Демография на предприятията

Демографията на предприятията следи техния жизнен цикъл - от тяхното "раждане", през оцеляването и развитието, до "смъртта" им. Тя следи броя на активните и новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия и броя на умрелите предприятия. В демографията на предприятията влизат и данните за броя на работещите в тях към определен момент.