Децилът е тип позиционна средна величина, която разделя ред от данни на десет равни части.

Например: ако разполагаме с личните доходи на всички работещи българи 10-те процента от тях с най-ниски доходи ще формират първия децил, а 10-те процента с най-високи доходи ще формират десетия децил. Така всеки един децил включва по равен брой хора, като те се позиционират в един или друг децил в зависимост от своя доход.

Това помага за по-обобщено представяне и по-лесна интерпретация на крайния резулта и обикновено се използва при обработка и анализ на големи масиви от данни.