Евростат е статистическата служба към Европейската комисия (ЕК). Основната задача на организацията е разработването на определения, класификации и методология за официални европейски статистически данни в партньорство с националните статистически органи, какъвто е Националният статистически институт (НСИ).

Евростат обобщава данните и предоставя свободен достъп на гражданите и бизнеса до тях, като в същото време полага усилия за хармонизирането на методологията на отделните държави. Последното е от огромно значение и важност, тъй като позволява по-нататъшната съпоставка между данните. Институцията е създадена още през 1953 г. Към момента е разделена на седем сектора:

  • ресурси
  • статистически методи и инструменти; публикации
  • държавна и общоевропейска статистика
  • икономика и регионална статистика
  • селско стопанство и екология; сътрудничество
  • социална статистика и информационно сътрудничество
  • бизнес-статистика