Заетостта през 2015 г. може да достигне нивата от 2007

Изминалата 2014 г. беше най-добрата за пазара на труда в България от началото на кризата.

Изминалата 2014 г. беше най-добрата за пазара на труда в България от началото на кризата. Спрямо 2013 г. броят на заетите се увеличава с 46,5 хиляди души, а броят на безработните намалява с 51,8 хиляди души. Нещо повече - данните на НСИ по тримесечия показват, че създаването на работни места набира скорост през втората половина на годината.

Това означава, че още през 2015 г. можем да достигнем нивата на заетост на населението над 15 г., регистрирани през силната за икономиката 2007 година. За целта ще е необходимо създаването на малко над 50 хиляди работни места.

Поради намаляващия брой на населението в страната, икономиката се нуждае от по-малък брой заети, за да отчете коефициент на заетост близък до този преди кризата, въпреки че икономиката изгуби над 425 хиляди работни места между 2008 и 2013 година.

За достигането на рекордните нива на заетост от 2008 г. обаче ще е необходимо още време. 

Реклама