Заплати и пенсии: 25 години преди и след 1989

Нивата на реалните заплати и пенсии в България все още са по-ниски от тези през 1989 година

Инфограф публикува част от поредицата „25 години от ноември 1989: преди и след” на Центъра за либерални стратегии (ЦЛС). Графиките към материалите се базират на данни, предоставени ни от ЦЛС.


ЗАПЛАТИ

| методология и коментар на Георги Ганев

Синята линия показва промяната на реалната работна заплата в България в периода между 1965 и 2013 година. Тя показва действителното количество на стоки и услуги, които могат да бъдат закупени с трудовото възнаграждение, независимо от фактори като инфлацията. Нивото на реалната работна заплата през 1989 г. е взето като отправна точка за сравненията (1989=100). Нивото на заплатите в другите години представлява процент от реалната работна заплата през 1989 година. В тази графика има три ясно разграничими периода:

  • Период от 25 години на нарастване на реалните заплати. От 1965 до 1990 г. реалната работна заплата се удвоява.
  • Следва срив на две стъпки - през 1991 г. и в периода 1994-1997 г., като помежду им има малко възстановяване през 1992 и 1993 година.
  • Рязко обръщане на тенденцията след 1997 г. и нов период на бързо нарастване от 1998 до 2013 година. За периода 1998-2013 г. реалната заплата отново се удвоява.

През 2013 г. реалната работна заплата в България е вече почти аналогична с тази през 1989 г., но все още остава по-ниска. 

ПЕНСИИ

| методология и коментар на Георги Ганев

Реалните пенсии (червената линия) са значително по-податливи на промени през този половин век от реалните заплати - когато нарастват, нарастват по-бързо, но когато се сриват, се сриват значително повече. Периодите 1969-1972 г. и 2011-2012 г. са единствените, в които реални заплати и реални пенсии се движат в различни посоки. И тук са ясно видими три периода:

  • В периода 1965-1990 г. реалните пенсии нарастват над 3,5 пъти. Любопитен факт за този период е, че процесът на нарастване не е напълно монотонен - има някаква, може би любопитна за изследване, криза между 1969 г. и 1972 година.
  • Следва период на срив (от почти четири пъти) на реалните пенсии между 1990 и 1997 година. Вероятно не е повече от чисто съвпадение, но през 1997 г. индексът на реалната пенсия е почти идентичен на този през 1965 г. Това означава, че 25 годишно нарастване е буквално изтрито за само 7 години.
  • Нов период на сериозно нарастване на реалните пенсии между 1997 и 2013 година. За тези 16 години реалните пенсии нарастват малко над 3 пъти. Ясно е видим лекият спад в индекса на реалните пенсии през 2011 и 2012 година.

В крайна сметка, въпреки че темпът на нарастване на реалните пенсии през 1997-2013 г. е значително по-бърз, отколкото през 1965-1990 г. (7.2 процента годишно срещу 5.3 процента годишно), през 2013 г. реалните пенсии са все още чувствително (16 процентни пункта) по-ниски, отколкото през 1989 година.