Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Средната заплата за свободните работни места в страната е 536 лв. Половината от обявите за работа над 1 000 лв. са в столицата. За едно свободно работно място се борят 21 души.

Институтът за пазарна икономика и Инфограф се включват в анализа на масивите от отворени данни, предоставяни от Портала за отворени данни на Република България. Резултати от анализите ще бъдат публикувани и на официалния сайт на проекта „Регионални профили: показатели за развитие”.


Отварянето на данните на Агенция по заетостта (АЗ) за свободните работни места, обявени в нейните териториалните поделения, позволява нов подход към анализа на процесите, които протичат на пазара на труда. Прегледът на данните на АЗ за свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че:

 • Свободни са 14 771 работни места, разпределени в 6 068 обяви;
 • От активните към 3 септември 2015 г. обяви 54% са за безсрочни договори, 44,8% за срочни и само 1,2% за граждански договори;
 • 82,6% от обявите са за 8-часов работен ден, а вторият най-висок дял (5,8%) е за работа на половин работен ден (4 часа);
Обявено заплащане | Графика 1
 • За близо 70% от обявените свободни работни места няма предварително определено заплащане. Това може потенциално да се разглежда като едно от обстоятелствата, които забавят намирането на търсения персонал и затрудняват трудовото посредничество.
 • По различните видове договори заплатата е упомената в 31% от обявите за безсрочен договор, в 29% от обявите за срочен договор и само в 6% от обявите за граждански договор;
 • Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви (тъй като по една обява може да има повече от едно заявено работно място), средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 536 лв. Това е чувствително по-ниско от средната заплата за страната според НСИ (868 лв. бруто по последни данни от м. юни 2015 г.). Възможно обяснение е, че на пазара на труда болшинството от свободните места са за по-ниско квалифициран и съответно – по-ниско платен труд. Друга част от обяснението може да се търси в характеристиките на работодателите и безработните, които използват бюрата по труда като средство за намиране на работа – публичен сектор, малки и средни предприятия с не особено атрактивни позиции от гледна точка на заплащането и условия на работа. Обикновено работодателите прибягват до по-скъпите услуги на агенции за подбор на персонал за по-експертни или високи позиции, за които заплащането е по-високо, а намирането на добри кадри – по-трудно.
 • За заплащане, по-ниско от 420 лв. за 8-часов работен ден (нивото на МРЗ от 1 януари 2016 г.), са 421 (24%) от общо 1 770 обяви с посочено заплащане и работно време и 1 346 (31,5%) от общо 4 270 работни места с посочено заплащане и работно време (по някои обяви има повече от едно заявено работно място).
 • Половината от обявите за работа над 1 000 лв. (11 от общо 22 обяви и 87 от общо 122 работни места) са в столицата, като болшинството обяви за такъв тип заплата са за шофьори, инженери и монтьори.
Регионален преглед | Графика 2
 • На областно ниво, средната заплата (претеглена към 8-часов работен ден) по активните обяви и свободните работни места, за които има данни за нивото на заплащане и работното време, варира от 747 лв. в София (столица) до 428 лв. във Велико Търново.
 • Освен в столицата, високо ниво на предлагано заплащане се забелязва още в областите Габрово – 619 лв. и Перник – 585 лв. Предлаганите заплати в Благоевград, Пловдив и Варна също са над средната за страната.
 • Освен във Велико Търново, сравнително ниски нива на заплащане се предлагат още в областите Сливен (449 лв.) и Пазарджик (452 лв.).
Брой на безработните, борещи се за едно работно място | Графика 3

Според последните официални данни на АЗ за броя на регистрираните безработни лица (към м. юли 2015 г.), те възлизат на 309 781 души. Съпоставката на техния брой по области и на броя на свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че:

 • Най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 67 души, а най-малко – в област Русе (9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 21 души.
 • В Северна България за едно място се борят 25 безработни, а в Южна България – 19 души. В комбинация с по-ниската заетост в много от областите в северната част на страната и високата безработица там, намирането на работа остава сериозно предизвикателство.

Трябва да се има предвид, че в най-добрия случай профилът само на част от безработните пасва на обявените работни места; в много случаи няма безработни, чиято квалификация, образование и опит да отговарят на търсените в обявите за свободни места. Т.е. теоретично може срещу един свободно място да стоят 67 безработни, но нито един от последните да не е подходящ за това място.

Графика: Брой на безработните лица, които се борят за едно свободно работно място

Реклама