2015: Българската икономика през погледа на Индъстри Уоч

Все по-голяма зависимост на бюджета и икономиката от еврофондовете, ръст на богатството на домакинствата и жилищното строителство

В очакване на новата 2016 г. ви представяме кратък анализ на Индъстри Уоч, посветен на някои от най-интересните моменти в икономическото развитие на България през 2015 г.


Най-важното през 2015:
  • все по-голяма зависимост на бюджета и икономиката от еврофондовете;
  • ръст на богатството на домакинствата и жилищното строителство;
  • намаляване на външните задължения в частния нефинансов сектор;
  • възстановяващ се пазар на труда.
Графика 1: Публични инвестиции

Зависимостта на правителството от европейските средства нараства значително. След 2012 г. те вече финансират над половината от капиталовите разходи в бюджета, а през 2015 г. – над три четвърти. Еврофондовете вече допринасят за над 25% от общите инвестиции в икономиката, докато през 2010 г. приносът им е бил 8%.

Графика 2: Пазар на труда

След като достигна „дъно“ през 2012 г., пазарът на труда създаде 80 хиляди работни места до 2015 г. Най-голям ръст на заетите наблюдаваме сред лицата в предпенсионна възраст (55-64 години), като още толкова допълнителни работни места са заети от лицата на възраст 45-54 години и тези над 65 години. Броят на заетите до 44 години леко намалява (заради спада при младежите), въпреки общата тенденция за възстановяване на пазара на труда през последните три години.

Графика 3: Частен външен дълг

В периода 2009-2014 г. външният дълг на частния нефинансов сектор остана почти непроменен. През 2015 г. обаче, предприятията са погасили над 6,2 млрд. лева само до м. октомври. Част от обяснението е промяна на бизнес модела на инвестиране в производствения сектор, складирането и логистиката. Все повече проекти вече се реализират чрез дълги наемни отношения, на база на които дивелъпърите изграждат индустриален обект по задание с привлечено финансиране за целта.

Графика 4: Финансово богатство и БВП

През последните 5 години финансовото богатство (спестяванията) на българските домакинства се увеличава с относително бързи темпове, които надвишават значително ръста на БВП. През 2015 г. то нараства със 7% годишно, докато икономическият растеж се ускорява до 2,8% годишно.

Графика 5: Пазар на жилища

През 2015 г. цените на жилищата продължиха да се увеличават. Повишеното търсене на жилищни имоти доведе до ръст на планираното строителство. През 12-те месеца до м. септември 2015 г. е одобрено строителството на близо 18 хиляди жилища – с 4 хиляди повече от предходния 12-месечен период.

Сподели статията