Цени и заплати през 2015 г. спрямо предишни периоди

Данните опровергават твърденията, че цените нарастват по-бързо от заплатите

Инфограф публикува анализ на Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии (ЦЛС). На 11 феврури 2016 г. НСИ също публикува материал по темата

През тази седмица много медии забръмчаха по повод внезапно откритата „новина“, че видите ли от 1995 г. насам цените на хранителните продукти били нараснали над 50 пъти, а от 2000 г. насам заплатите били нараснали 4 пъти. А пък цените на доматите на едро на Софийската стокова борса само за януари били нараснали с 41%.

От тези прости факти започват да се правят някакви гигантски изводи за невероятно обедняване, за галопиране на цените, за какво ли не още.

Преди да се нахвърлим с обичайната си страст върху емоционалното преживяване на съобщеното, нека първо да се запознаем с фактите. С всички факти. Не само с някои от тях -  отделно/несвързано подбрани или поради невежество, или поради по-лошо.

Ако ще сравняваме цените през 2015 г. с тези през 1995 г., нека сравняваме и заплатите през 2015 г. с тези през 1995 г.

Георги Ганев има предвид различните години, които медиите използват за отделните сравнения: ръст на цените след 1995 г. и ръст на заплатите след 2000 г. - бел. Инфограф

Аз предлагам да хвърлим в огъня и 2005 г. и 2010 г., ей така за цвят, пък и всичко да стане на едни равни естетични петгодишни периоди. Някога им викахме петилетки.

Какво показват данните

Въз основа на официалните данни на НСИ могат да се направят следните сравнения:

  1. Сравнение на 2015 г. с 1995 г.: общо цените са нараснали 65 пъти. Цените на хранителните стоки са нараснали 55 пъти. Заплатите са нараснали 115 пъти.
  2. Сравнение на 2015 г. с 2000 г.: общо цените са нараснали с 90% (близо 2 пъти). Цените на хранителните стоки са нараснали с 81% (близо 2 пъти). Заплатите са нараснали близо 4 пъти.
  3. Сравнение на 2015 г. с 2005 г.: общо цените са нараснали с 47% (един път и половина). Цените на хранителните стоки са нараснали с 55% (един път и половина). Заплатите са нараснали над два пъти и половина.
  4. Сравнение на 2015 г. с 2010 г.: общо цените са нараснали със 7%. Цените на хранителните стоки са нараснали с 12%. Заплатите са нараснали с 35%, или с една трета.

Това са фактите, доколкото статистическите данни са способни да ги отразят. Тълкуванията са свобода и право на всеки, но все пак е добре те да се съобразяват с фактите.

Например, вярно е, че между 1995 г. и 2015 г. индексът на цените на хранителните стоки е нараснал 55 пъти. Вярно е, че между 2000 г. и 2015 г. средните заплати са нараснали 4 пъти. Но фактите ясно сочат, че това няма как да бъде тълкувано в посока, че средната заплата днес може да купи по-малко хранителни стоки, отколкото през 1995 г.. Фактите просто ясно показват, че между 1995 г. и 2000 г. е имало много бързо нарастване (тридесеткратно) както на цените на хранителните стоки, така и на средните заплати. А от 2000 г. насам заплатите нарастват над два пъти по-бързо от цените.

Що се отнася до поскъпването на оранжерийните домати на борсата през януари, надявам се със същия плам българските журналисти да отразят и срива в техните цени през май, когато той по силата на елементарни природни закони неминуемо се случи, както всяка година. Важният факт в случая е, че борсова цена и цена за краен потребител са две различни неща. Много различни.


Кратко обяснение на цитирните данни

Данните за промяната в общото ценово равнище и цените на хранителните стоки са от НСИ, могат да бъдат намерени в този файл. Във файла данните са месечни, годишните се получават като се усреднят месечните индекси за 12-те месеца на съответната година.

Данните за размера на заплатите са от НСИ, Статистически Годишник на Република България. За 1995 г. данните са за заплатите на наетите само в обществения сектор. Данни за частния сектор няма. Доколкото традиционно в България средните заплати в обществения сектор са чувствително по-високи от тези в частния (до ден днешен – бел. Инфограф), числото за средната заплата в първия ред на третата колона е със сигурност надценено. Няма как да знаем с колко.

  • За 1995 г. числото идва от Статистически Годишник 1996 г. (с данни за 1995 г.), таблица на стр. 89.
  • За 2000 г. числото идва от Статистически Годишник 2001 г. (с данни за 2000 г.), таблица на стр. 97.
  • За 2005 г. числото идва от Статистически Годишник 2006 г. (с данни за 2005 г.), таблица на стр. 103.
  • За 2010 г. числото идва от Статистически Годишник 2011 г. (с данни за 2010 г.), таблица на стр. 114.
  • Годишникът с данните за 2015 г. още не е излязъл, затова ползваме данни от текущата статистика на пазара на труда, в която са налични заплатите за три тримесечия на 2015 г., като за последното тримесечие екстраполираме без да забравяме, че сезонно през четвърто тримесечие средните заплати са доста по-високи, отколкото преди това през годината (поради бонуси и други подобни).
Реклама