Наетите в IT сектора достигнаха 40 хил. души

През третото тримесечие на 2016 г. броят на наетите в IT сектора е достигнал 39 361 души. Това означава, че през всяко едно от последните 20 тримесечия по 750 души са започвали такъв тип работа.

По този начин наетите в IT сектора вече възлизат на 50% от всички работещи в сферата на информационните и комуникационните технологии и на 1,7% от всички наети в страната.