Трети пореден месец инфлация

Последните данни на националната статистика показват, че индексът на потребителските цени през февруари 2017 г. се покачва с 1,7% спрямо февруари 2016 г.

Това е третият пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на транспорта (6%), храните и безалкохолните напитки (3,7%), както и алкохолните напитки и тютюневите изделия (1,9%).

Последното подобно нарастване на потребителските цени на годишна база беше отчетено в периода март-май 2015 г.