За медиите

Как и при какви условия мога да използвам материали от сайта?

Материалите, публикувани на infograf.bg, са свободни за ползване от всички медии при следните условия:

  • Да се упомене източникът на материала (Инфограф или infograf.bg) и името на неговия автор.
  • Да се публикува връзка към първоизточника (конкретната url страница на статията в infograf.bg).

За повече информация, моля запознайте се с т. 13 от Общите условия за използване на сайта или ни пишете на mail@infograf.bg.


Как мога да използвам графиките на сайта?

Графиките на сайта могат да бъдат използвани чрез вграждане (embed). Опцията „вграждане“ е идентична с тази на популярни сайтове като YouTube.

Всяка графика може да бъде вградена на външен сайт. За целта е необходимо да изберете бутона, който се намира след името на активната в момента графика. Копирайте генерирания код и го поставете в HTML редактора на Вашия сайт.

Пример за вграждане на графика
Всяка една от графиките е интерактивна. Различните серии с данни се активират или деактивират от легендата.


Как да сваля суровите данни, за да ги обработя сам?

От 2 октомври 2015 г. всяка публикация е придружена от пакет данни в Excel формат (.xlsx), който можете да откриете вдясно от основния текст, под връзката към източника на данните.

Пример за вграждане на графика


Кой е източникът на данните?

Всички материали на този сайт се базират на обработка на официална статистическа информация, предоставяна от различни институции като Националния статистически институт (НСИ), Евростат, Световната банка, Международния валутен фонд, министерствата и агенциите към тях и т.н.

Връзка към източника на суровите данни, които използваме в своите анализи, е винаги налична вдясно от основния текст.


Как мога да се свържа с екипа?

Ако имате предложения за статии, препоръки или каквито и да е въпроси може да ни пишете на адрес: mail@infograf.bg

За да се информирате за нови статии и за всичко, което се случва с Инфограф може да ни следвате в социалните мрежи: