Случайно число
138
Броят на средните брутни работни заплати, които са необходими за закупуването на жилище от 100 кв. м в столицата през 2016 г. Вижте и данни за другите области в страната.
Повече информация
Последни числа
44,7%
Данъчната тежест върху средностатистическия работещ българин през 2019 г. 
Повече информация
160 лв.
Увеличението на стартовата учителска заплата от 1 януари 2019 г., с което тя става 920 лв.
Повече информация
15,8‰
Относителният дял на мигриралите от чужбина към населението на област Кърджали през 2017 г. Това е най-високият дял в страната, като освен област Кърджали, сред най-често приемащите заселници от чужбина се нареждат и други представители на смесените райони като Шумен, Разград и Търговище.
Повече информация
34 евро
Средната стойност на картовите плащания в България през 2017 г.
Повече информация
0,99%
Средната доходност по 10-годишните български държавни ценни книжа (ДЦК) през юни 2018 г. Средното ниво за еврозоната е 1,27%, което означава, че българският държавен дълг се смята за по-сигурен отколкото осреднения за страните членки на еврозоната.
Повече информация
2,5 хиляди души
Средният годишен ръст на наетите в производството на превозни средства и части в България в периода 2014-2017 г.
Повече информация
30%
от работещите българи считат, че е "много вероятно" или "умерено вероятно" уменията им да не отговарят на изискванията на пазара на труда след 5 години. По-оптимистично настроени са само работниците в Малта, а средната стойност за ЕС е 45%. 
Повече информация
Добър 4,45
Най-високата средна оценка на матурите по БЕЛ през 2018 г. е регистрирана в столицата.
Повече информация
16,3%
Делът на скъсаните зрелостници на матурите по БЕл в област Кърджали. Висок е още делът на скъсаните в Ямбол (15,7%) и Силистра (12,3%). Най-малко са скъсаните в столицата (едва 1,5%).
Повече информация
56,8%
Относителният дял на излежаващите присъди в българските затвори заради влизане с взлом или други видове кражби.
Повече информация
покажи още