Случайно число
9,5%
Ръстът на средната заплата в страната през 2016 г. 
Повече информация
Последни числа
30%
от работещите българи считат, че е "много вероятно" или "умерено вероятно" уменията им да не отговарят на изискванията на пазара на труда след 5 години. По-оптимистично настроени са само работниците в Малта, а средната стойност за ЕС е 45%. 
Повече информация
Добър 4,45
Най-високата средна оценка на матурите по БЕЛ през 2018 г. е регистрирана в столицата.
Повече информация
16,3%
Делът на скъсаните зрелостници на матурите по БЕл в област Кърджали. Висок е още делът на скъсаните в Ямбол (15,7%) и Силистра (12,3%). Най-малко са скъсаните в столицата (едва 1,5%).
Повече информация
56,8%
Относителният дял на излежаващите присъди в българските затвори заради влизане с взлом или други видове кражби.
Повече информация
3,38 пъти
Разликата между процентът на лежащите заради пътни престъпления в българските затвори (11,5% от всички затворници) и средната стойност за 47-те страни в Съвета на Европа (3,4%).
Повече информация
56,5%
от излежаваните присъди в българските затвори са за срок под 3 години при средно 41,1% за 47-те страни членки на Съвета на ЕВропа.
Повече информация
4,9 милиона души
Очакваният от Европейската комисия брой на населението на България през 2070 г.
Повече информация
60%
Загубите на вода през 2016 г. в България. Стойностите варират от 51% н Югозападна България до 71% в Североизточта България.
Повече информация
451 дни
Средната продължителност, за която се задържат здравните министри от 1990 г. насам. Този пост е един от най-трудните за запазване в държавата.
Повече информация
54,4%
от бюджетът на средностатистическото българско домакинство идва от работни заплати.
Повече информация
покажи още