Случайно число
35 дни
Най-дългото до този момент частично спиране на работата на Федералното правителство в САЩ е при президенството на Тръмп. 
Повече информация
Последни числа
29%
Ръстът на добавената стойност в българската промишленост за периода 2010-2018 г.
Повече информация
31 пъти
Разликата между броя на гласовете за Волен Сидеров на изборите за президент през 2006 г. (II тур) и тези за ПП "Атака" на изборите за ЕП през 2019 г.
Повече информация
- 194 хил. души
Спадът на броя на заетите лица за периода 2008-2018 г. Ефектът от ревизията на населението при преброяването трябва да се има предвид. 
Повече информация
15,6 хиляди души
Ръстът на броя на лицата на възраст до 15-34 години, които работят в ИКТ сектора, между 2008 и 2018 г.
Повече информация
3.8%
Относителният дял на високотехнологичното производство в страната ни. 
Повече информация
45% от БВП
Размерът на резервните активи на БНБ като % от БВП в края на 2018 г. В номинално изражение това се равнява на 25 млрд. евро.
Повече информация
33,8%
Спадът на броя на наетите лица в общините Трън и Бобов дол през 2017 г. спрямо 2011 г.
Повече информация
2178 лв.
Челопеч е общината с най-висока средна брутна заплата в страната през 2017 г.
Повече информация
54,4%
от доходите на средностатистическото българско домакинство идват от работна заплата. Следват доходите от пенсии (26,5%) и предприемачество и собственост (9,9%).
Повече информация
12,7%
Разходите на домакинствата за данъци и осигуровки достигат рекордно ниво в края на 2018 г.
Повече информация
покажи още