Случайно число
84,3%

Делът на българите, които притежават жилището, в което живеят. България е на шесто място в ЕС по този показател. Водеща е Румъния (96,1%), следвана от Словакия (90,3%), Литва (89,9%), Хърватска (89,7%), Унгария (88,2%) и България (84,3%).

Повече информация
Последни числа
33,8%
Спадът на броя на наетите лица в общините Трън и Бобов дол през 2017 г. спрямо 2011 г.
Повече информация
2178 лв.
Челопеч е общината с най-висока средна брутна заплата в страната през 2017 г.
Повече информация
54,4%
от доходите на средностатистическото българско домакинство идват от работна заплата. Следват доходите от пенсии (26,5%) и предприемачество и собственост (9,9%).
Повече информация
12,7%
Разходите на домакинствата за данъци и осигуровки достигат рекордно ниво в края на 2018 г.
Повече информация
10,5%
Ръстът на разходите на домакинствата през последното тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г.
Повече информация
26 души
Броят на населението, което се пада на всеки един общински служител в Община Трекляно. В големите градове съотношението е 500 към 1.
Повече информация
36,6%
Покритието на кадастралната карта към края на 2017 г. То е под 1% в 37 от 72-ти най-малки по население общини.
Повече информация
72
Броят на общините в страната, които не отговарят на изискването за минимално население за създаване на община (6 хил. души).
Повече информация
2818%
Оценката на МВФ за нивото на инфлацията във Венецуела през 2017 г. 
Повече информация
-18%
Сривът на икономиката на Венецуила през 2018 г. (по предварителни данни).
Повече информация
покажи още