Адриан Николов е икономически анализатор в Института за пазарна икономика (ИПИ). Преди това е бил международен репортер в dnevnik.bg, анализатор за Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), член на първите два изпълнителни борда на Българското либертарианско общество (БЛО), както и преводач на свободна практика. Завършил е магистратура по сравнителна политология в университета в Тарту, Естония

Интересите му днес са в областта на количествените изследователски методи и приложението им към проблеми в реалния живот, а основните сфери на изследване – различните фактори зад подоходното неравенство и въздействието на електронните инструменти за управление. В свободното си време изучава математика и статистическо програмиране. 

За Адриан ролята на Инфограф е да информира и да обяснява информацията, която светът наоколо и различните организации в него постоянно генерират, без идеологически багаж и нормативни предписания, и да прави често сложните и объркващи данни и методология по-прости и разбираеми.

Статии: