Боряна е бакалавър по "Финанси" и магистър по "Финансов мениджмънт" от С.А. "Д.А.Ценов" - Свищов. Два пъти е стипендиант на Фондация "Атанас Буров" и веднъж на БНБ. Била е стажант във Freetraders и ИПИ, а сега работи във FXCM. Интересува се от финансови анализи, капиталови пазари и инвестиции. Пътуванията са любимата й инвестиция.


Статии: