Brain Workshop Institute е организация, общност и професионална мрежа от млади и търсещи хора. Институтът е неправителствена организация, създадена на 10.10.2010 г.


Статии: