Инфограф е платформа, чиято цел е да насочи общественото внимание към важните числа на нашето време. Ние нямаме за цел да те поучаваме, или да те затормозяваме с пространствени анализи.

Разглеждаме числата като прекия път между заблудата и информираното човешко решение. Даваме ти възможност сам да ги опознаеш и да ги използваш както сметнеш за добре.
Даваме ти сечивата, с които да изковеш своите аргументи.


Статии: