Ирена е студент по журналистика в УНСС. С Инфограф тя прави първите си стъпки в журналистиката.

Според нея светът на числата е инструментът, чрез който може да се постигне най-голяма точност и обективност на мненията. Това, според нея, е особено важно за нашето емоционално общество.

Ирена смята, че именно Инфограф е сайтът, който дава подробна и достъпна информация, базирана на отрезвителната обективност на числата. Чрез работата си в сайта тя е убедена, че ще спомогне за формирането на все по-голяма маса критично мислещи хора.

Статии: