Любомира Димитрова е магистър по сравнителна политология в университета в Тарту, Естония. Има диплома по Публична администрация от Софийския университет. Работи като консултант по европейски проекти. Към момента е младши експерт в НСИ. 

Смята, че всеки един аргумент звучи по-сериозно, когато е подплатен с правилните количествени индикатори.


Статии: