Мария притежава бакалавърска степен по "Финанси" и е инвестиционен консултант в УД "Компас Инвест". Работата с числа и изобразяването им са задължителна част от еждневието ѝ на непрестанно търсене на подкрепени с факти изводи и заключения. 
Мария смята, че Инфограф дава възможност да се акцентира върху разнообразни въпроси чрез представянето на интересни логични изводи по разбираем начин.

Статии: