Мария е финансов анализатор в УД "Компас Инвест" от 2015 г. насам. Притежава бакалавърска степен по "Финанси". Работата с числа и изобразяването им са задължителна част от еждневието ѝ на непрестанно търсене на подкрепени с факти изводи и заключения.

Мария смята, че Инфограф дава възможност да се акцентира върху разнообразни въпроси чрез предстаянето на интересни логични изводи по разбираем начин.

Статии: