Симона Златкова е студент в Американския университет в Благоевград, където учи икономика и математика. През ноември 2015 г. основава и става президент на AUBG Economics Club, чиято цел е да популяризира икономическата наука и да стимулира студентите да търсят практични приложения на теорията.


Статии: