Владимир Сиркаров е финансов анализатор, основател на Brain Workshop Institute и водещ на предаването "Boom and Bust" на телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

Завършил е бакалавърска програма „Финанси“ и магистърска програма „Финансови пазари“ в НБУ. В момента работи над докторската си дисертация в областта на парите и реформата на паричните системи. Интересите му са насочени в областите – макроикономика, капиталова и валутна търговия, инвестиционни стратегии, парична политика, „австрийска“ икономическа школа.


Статии: