Явор Алексиев е завършил „Международни отношения“ и „Журналистика“ в Софийския университет, но професионалният му път го отвежда към икономическия анализ.

В момента е старши икономически и политически анализатор в CEEMarketWatch, а между 2011 и 2019 г. е икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Автор е на над 600 аналитични статии и над 30 изследвания в сферата на икономическото развитие, пазара на труда, социалните неравенства, регионалното развитие, данъчната система и др.

Явор предпочита да следва данните вместо теорията, поради което страни от всякакви идеологически течения в икономиката и политиката. 


Статии: