Зорница Славова е икономически анализатор от Института за пазарна икономика (ИПИ). Основните ѝ сфери на работа са социална политика и пазар на труда, конкуренция, образование и здравеопазване. 


Статии: