Общи условия за използване на infograf.bg


I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
 1. "Инфограф" ООД е собственик на www.infograf.bg.
 2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

2.1. „Инфограф“ - екипът на www.infograf.bg
2.2. „Потребител“ – физически и юридически лица, използващи www.infograf.bg.
2.3. "Статии” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.infograf.bg, която се предоставя на Потребителя;
2.4. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на www.infograf.bg приема при използването му.

 1. Уеб сайтът www.infograf.bg и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.infograf.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.infograf.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. ДОСТЪП
 1. Инфограф не гарантира постоянното функциониране на www.infograf.bg.
 1. Инфограф си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 1. Инфограф си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Инфограф. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 1. Инфограф си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Инфограф няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

III. ОТГОВОРНОСТ
 1. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Инфограф чрез електронна поща или през www.infograf.bg, включително, но не само, Потребителят приема, че:

8.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
8.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
8.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Инфограф може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. Инфограф, чрез www.infograf.bg, не събира/обработва/съхранява лични данни. Инфограф следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

V. „БИСКВИТКИ”
 1. www.infograf.bg използва само един вид „бисквитки“, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Потребителя.

VI. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 1. Актуалността на посочената на www.infograf.bg информация се следи от екипа на Инфограф, но са възможни пропуски по отношение на статистиките и числата. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и източника на информацията, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Инфограф и да посочи несъотвествието. Инфограф си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняването му.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ
 1. Инфограф запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.infograf.bg.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА
 1. Цялата информация на www.infograf.bg е интелектуална собственост на Инфограф и/или авторите в екипа на организацията. Използването ѝ се ръководи по Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International със следните правила:

13.1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на статията в www.infograf.bg).
13.2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
13.3. Като запазва същия лиценз на материала.


IX. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
 1. С използването на www.infograf.bg и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно www.infograf.bg за лични и нетърговски цели.


За настоящите общи условия са използвани като основа общите условия от сайта dogovor.at.